🚀 MAWC

Cuộc đời này có được mấy lần mười năm…

MyAwesomeWebChallenge là một project giáo dục về Web Hacking, như các bạn đã biết, Web Hacking không gói gọn trong XSS hay SQL Injection, Web Hacking là một môn nghệ thuật mà ở đó bạn phải có một sức sáng tạo vô hạn để kết nối các kiểu tấn công lại với nhau.

Đến với MAWC các bạn có thể luyện tập các kĩ năng hack web từ siêu dễ cho đến siêu khó, các thử thách trong project này đều được trích từ các cuộc thi Capture The Flag có tiếng ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

👨‍💻 Bắt đầu từ đâu?

Để bắt đầu bạn làm theo hướng dẫn trong này nhé, chủ yếu cài đặt Docker, Clone project về, vào thư mục challenge và chạy là xong 🤘🏼

https://github.com/tsug0d/MyAwesomeWebChallenge/

😅 Bí rồi sao?

Không sao cả, đội ngũ ặc min chuyên nghiệp đã lo từ A tới Z rồi!

https://hackemall.live/index.php/category/mawc/

🙇🏻‍♀️ Tìm không ra bài hướng dẫn Ặc Min ơii!

Không ra là tại vì ặc min chưa làm kip đó, có request làm cái nào thì mail vào hackemall.live@gmail.com hộ các ặc nhé 🥰!

Peace!

-->