SIEM Roadmap

September 7, 2020

SIEM? Nếu các bạn làm an toàn vận hành thì SIEM là giải pháp không thể thiếu và bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ công việc liên quan đến nó,  hi vọng những chia sẻ có thể giúp được các bạn phần nào khi làm An toàn vận nói chung và SIEM nói […]

-->