Write-up 🔥”Counter Strike: Squirrel Offensive” – ALLES! CTF 2021

September 6, 2021

This challenge involves an old version of CS:GO VScript, which is vulnerable to a UAF bug and a type confusion bug. UAF by resizing array in sort compare function The sort function of squirrel array is array_sort in sqbaselib.cpp, which will call _qsort: The r index passed into _qsort is fixed at the beginning, so by abusing array.resize in compare function, we can retrieve dangling reference […]

Pwnable Roadmap

May 2, 2020

👉 Mở đầu Chào mừng các bạn đến với bài viết của mình, mình là @chung96vn. Chia sẻ một chút về con đường sự nghiệp của mình. Ngày trước chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ theo đuổi ngành ATTT mà theo vào đó là CNPM hoặc KHMT. Tuy nhiên dòng đời xô đẩy và […]

-->