Reverse Engineering Roadmap

May 1, 2020

👶 BEGINNER LEVEL Khi mình chọn ngành chọn trường thi đại học, chỉ nghĩ đơn giản là chọn ngành nào ra sau này dễ xin việc, kiếm được tiền 💰. Hồi đó chọn ngành an toàn thông tin chỉ vì nghe nó mới và lạ, có lẽ sẽ ít phải cạnh tranh so với ngành […]

-->